ŠABACKÝ, Filip. Poslední stupeň parní turbiny [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO