PATÁK, Pavel. Tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16164. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radek Šebela.

Uložit do Citace PRO