PEJCHAL, Luboš. Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.
Uložit do Citace PRO