VENCLOVSKÝ, Filip. Rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného systému pro řešení hlavních mimořádných událostí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16179. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Otakar Jiří Mika.
Uložit do Citace PRO