SVĚTLÍKOVÁ, Barbora. Statistická regulace výrobního procesu ve firmě [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16183. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO