LANGR, Pavel. Monitorování vibrací na valivých ložiscích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16189. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO