BASTL, Ondřej. Úprava pístu pro zážehový motor Suzuki Swift 1,3 GTi [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.

Uložit do Citace PRO