RICHTER, Mojmír. Digitalizace řízení procesu lyofilizace [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16198. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.
Uložit do Citace PRO