VLČEK, Dalibor. Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1620. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Josef Klement.
Uložit do Citace PRO