KOZÁK, Jiří. Instalační sběrnice v inteligentních budovách [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.
Uložit do Citace PRO