OŠKRDOVÁ, Petra. Návrh implementace systému řízení vztahů se zákazníky [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO