KOVÁŘ, Jakub. Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.

Uložit do Citace PRO