HOLUŠOVÁ, Kateřina. Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16229. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Alexandr.

Uložit do Citace PRO