KAŠPAR, Jan. Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16265. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO