KEPRT, Michal. Využití simulace jízdy vozidla po povrchu v současném vývoji vozidel a motorsportu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Pokorný.
Uložit do Citace PRO