HAMAN, Tomáš. Přehled bezpilotních letounů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivan Dofek.
Uložit do Citace PRO