ARNOŠT, Petr. Laboratorní úloha mechanický model výtahu [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16298. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.

Uložit do Citace PRO