STEIN, Pavel. Kategorizace signálu akustické emise při cyklickém namáhání dílců [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.
Uložit do Citace PRO