STACHA, Radek. Alternativní zdroje energie pro rodinný dům [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16307. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Škvařil.

Uložit do Citace PRO