NOVÁK, Tomáš. Verifikace deformace strojního dílu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miloslav Drápela.
Uložit do Citace PRO