SCHREIER, Jan. Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16312. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.
Uložit do Citace PRO