SCHREIER, Jan. Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16312. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.

Uložit do Citace PRO