DULOVÁ, Hana. Design dětské židle [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.

Uložit do Citace PRO