MELŠA, Vojtěch. Návrh, simulace a měření aktivních filtrů s moderními funkčními bloky [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16323. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO