ŠOMPLÁK, Radovan. Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.

Uložit do Citace PRO