ŠOMPLÁK, Radovan. Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.
Uložit do Citace PRO