ŠTĚPÁNEK, Jiří. Podnikatelský záměr pro vytvoření gastronomického portálu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16327. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO