RÁZL, Jan. Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO