MAŇAS, Stanislav. Více-výstupové aktivní bloky a jejich aplikace v proudovém módu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Šotner.
Uložit do Citace PRO