KUCHYŇKOVÁ, Michaela. Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16341. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO