MALEC, Tomáš. Návrh vysokofrekvenčních přeladitelných oscilátorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16349. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Petržela.

Uložit do Citace PRO