MACHATÝ, Jiří. Program pro měření reakční doby na zrakový a sluchový podnět [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO