PROKOP, Aleš. Odpružení kabiny traktoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16353. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Kollhammer.
Uložit do Citace PRO