NOVÁK, Michal. Realizace edukačních úloh na experimentální stanici pro testování spalovacích motorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16355. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.
Uložit do Citace PRO