ŠVAGERA, Pavel. Solární elektrárna [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16365. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Škvařil.

Uložit do Citace PRO