FLODEROVÁ, Hana. Geometrické struktury založené na kvaternionech [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.
Uložit do Citace PRO