ROMÁŠEK, Štěpán. Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO