BALI, Peter. Rekreačný potenciál verejných priestorov panelových sídlisk na Slovensku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1638. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Vladimíra Šilhánková.
Uložit do Citace PRO