NAJVAROVÁ, Lucie. Spojité a diskrétní řízení vozidla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Stefano Di Gennaro.
Uložit do Citace PRO