NAJVAROVÁ, Lucie. Spojité a diskrétní řízení vozidla [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Stefano Di Gennaro.

Uložit do Citace PRO