WOJNAR, Pavel. Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Pokorný.

Uložit do Citace PRO