NAVRÁTIL, Michal. Rozpoznávání emočních stavů pomocí analýzy řečového signálu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.
Uložit do Citace PRO