ENEKEŠ, Lukáš. Výroba součásti z plastu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO