OTISK, Libor. Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16416. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marek Kváš.

Uložit do Citace PRO