VAŠÍČEK, Adam. Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16417. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soběslav Valach.

Uložit do Citace PRO