HUDÁKOVÁ, Kristína. Design teleskopu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16418. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO