POLÁK, Luboš. Způsoby nakládání s radioaktivními odpady v ČR a ve světě [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16426. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Nerud.

Uložit do Citace PRO