WINTR, Aleš. Model plošného rozložení optické intenzity ve svazku [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1643. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.

Uložit do Citace PRO