HLADÍK, Roman. Měření povrchu jehlic jehličnanů technikami MR tomografie [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16436. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Mikulka.

Uložit do Citace PRO