HEJDOVÁ, Martina. Interpolace obrazů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO