CHLÁDEK, Martin. Variantní řešení výroby jezdce [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16448. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO