KRENŽELOK, Andrzej. Porovnání současných a moderních metod konstruování [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16498. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Dosedla.
Uložit do Citace PRO