KISIALA, Ondřej. Vliv plnění na dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Helena Polsterová.
Uložit do Citace PRO